Zwrot towaru

Zwrot towaru w czterech krokach.

 • Pobierz i wypełnij formularz zwrotu towaru.
 • Dobrze zapakuj towar.
 • Wyślij towar wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu na adres: PHU Intermedia, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki.
 • Oczekuj na zwrot środków na konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu.

Uwagi do procedury zwrotu towaru.

Szczegółowe warunki dotyczące reklamacji i zwrotów towarów zakupionych w sklepie internetowym Stig.pl określa Regulamin.

 • Zwrot (odstąpienie od umowy zawartej na odległość) dotyczy tylko i wyłącznie Klientów dokonujących zakupu do celów prywatnych nie związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub do dalszej odsprzedaży.
 • Towar odsyłasz do Sprzedawcy na własny koszt i odpowiedzialność. Pamiętaj by wybrać odpowiednią formę wysyłki (sugerujemy korzystanie z przesyłek kurierskich) i dobrze zabezpieczyć ją na czas transportu.
 • Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zaginione lub zniszczone w trakcie transportu przez niezależnego przewoźnika.
 • Zwrot możliwy jest tylko dla zamówień wysyłkowych. Odebranie towaru w siedzibie sklepu nie uprawnia do zwrotu towaru na warunkach wskazanych dla zamówień wysyłkowych dokonanych na odległość.
 • Od wysłania zgłoszenia na piśmie o zamiarze odstąpienia od umowy kupna Klient ma maksymalnie 14 dni na zwrot towaru (odesłanie go na adres sklepu).
 • Środki przelewamy w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki z towarem kwalifikującym się do zwrotu. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • Pamiętaj, że Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszt dostarczenia towaru do Konsumenta tylko do wysokości wyznaczonej przez najtańszy sposób dostarczenia dostępny w sklepie dla danego towaru.