Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru przez Konsumenta.

 • Zwrot (odstąpienie od umowy zawartej na odległość) dotyczy tylko i wyłącznie KONSUMENTÓW.
 • Aby wykonać zwrot zakupionego towaru konieczne jest wypełnienie formularza na piśmie i dostarczenie go do siedziby sklepu w terminie do 14 dni od otrzymania paczki. Wypełniony i podpisany formularz można dostarczyć pocztą elektroniczną na adres stig@stig.pl. Wzór formularza można pobrać tutaj: FORMULARZ ZWROTU
 • Zwrot możliwy jest tylko dla zamówień WYSYŁKOWYCH. Odebranie towaru w siedzibie sklepu nie uprawnia do zwrotu towaru na warunkach wskazanych dla zamówień wysyłkowych dokonanych na odległość.
 • Od wysłania zgłoszenia na PIŚMIE o zamiarze odstąpienia od umowy kupna Klient ma maksymalnie 14 dni na zwrot towaru (odesłanie go na adres sklepu).
 • Zwracany towar Klient odsyła swój koszt.
 • Szczegółowe warunki dotyczące zwrotów towarów zakupionych w sklepie internetowym STIG.PL określa pkt.7 Regulaminu "Zwrot towaru przez konsumenta". Regulamin dostępny jest do wglądu pod linkiem: REGULAMIN.

Procedura reklamacji.

 • Klient dostarcza do Serwisu przesyłkę na własny koszt oraz w opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zaginione lub zniszczone w trakcie transportu przez niezależnego przewoźnika.
 • Dostarczenie towaru do Serwisu w ramach reklamacji jest bezwarunkowe, jednakże w celu identyfikacji w systemie reklamacyjnym Gwaranta konieczne jest dostarczenie wraz z reklamowanym towarem następujących dokumentów:
  • wypełniony Protokół Reklamacyjny (załączony do Karty Gwarancyjnej produktu lub wydrukowany: PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY)
  • oryginał Karty Gwarancyjnej
  • kopię dowodu zakupu
 • Serwis weryfikuje nadesłany do reklamacji towar oraz rejestruje rozpoczęcie procedury reklamacyjnej we własnym systemie informatycznym nadając zgłoszeniu reklamacyjnemu unikalny numer RMA. Serwis zobowiązuje się do poinformowania Klienta o rozpoczęciu procedury reklamacyjnej oraz o nadanym numerze RMA, który od tej pory identyfikuje zgłoszenie reklamacyjne. Numer RMA służy do komunikacji pomiędzy Klientem a Serwisem w celu szybszej identyfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.
 • W ramach procedury reklamacyjnej zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdza, czy wada istniała w chwili przyjęcia reklamowanego towaru od Klienta i czy została skutecznie usunięta przed wydaniem Klientowi towaru po naprawie.
 • Serwis rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od czasu dostarczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Serwisu.
 • W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania reklamacji przez Gwaranta może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 • Jeżeli reklamowany towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki do Klienta pokrywa Serwis, w przeciwnym razie zwrot przesyłki realizowany jest na koszt Klienta.
 • Wraz z odesłanym towarem Klient otrzymuje raport z czynności serwisowych i uzasadnieniem decyzji Serwisu podejmowanych na etapie obsługi reklamacji.